Full screen

Amedia er den største utgiveren av lokale medier i Norge, med aviser som leses av over 2,2 millioner mennesker hver eneste dag. I tabellene under får du oversikt over alle våre aviser med tilhørende lesertall og dekningsoversikt.